Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego

Zakończyliśmy prace przy realizacji największej inwestycji infrastrukturalnej - "Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego" Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu.

Do naszych zadań należało kompleksowe wykonanie wraz z montażem indywidualnej stolarki przeciwpożarowej, akustycznej i bezklasowej na całym obiekcie w ilości 173 szt na 3 kondygnacjach.