Fire-resistant woodwork aluminum

 

Przeciwpożarowe drzwi, okna oraz ścianki spełniają wymagania PN-B-02851-1:1997 przewidziane dla klas odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45 oraz EI 60 potwierdzone Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej Nr 15-6520/2010.

Oferowane przez Nas ściany działowe mogą być stosowane jako ciągłe lub segmentowe zawierające drzwi przeciwogniowe jedno – i dwuskrzydłowe.